Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Firma DIGICOMP szanuje prywatność użytkowników serwisu www.digicomp.pl.
Zależy Nam, aby każdy kto odwiedza podane serwisy, dokładnie wiedział, jak jest chroniona jego prywatność.

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Sklepu. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności.
Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.digicomp.pl [dalej: także sklep internetowy] Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupujących.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) [dalej: RODO], informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Emilia Lis, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DIGICOMP Emilia Lis z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 190, 03-119 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadająca nr NIP: 5792150567; REGON: 361955854.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez pocztę email pod e-mailem info@digicomp.pl ; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

Korzystając z serwisu www.digicomp.pl akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy dane, które Użytkownik podaje lub pozostawia w ramach korzystania z Usług dostępnych na naszym serwisie. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia, założenia konta lub zawarcia umowy, a które to dane Użytkownik podaje nam np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w naszych Usługach, jak również dane, które pozostają w ramach poruszania się po naszych Usługach czyli m.in. te, które pozostają w tzw. plikach cookies.

Dane podane w formularzach lub zgłoszeniach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu założenia konta w sklepie internetowym, dokonania zakupu wybranego produktu lub usługi z nim związanej, procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
Gromadzone dane osobowe obejmują informacje takie jak:

 1. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu,
 2. Adres zamieszkania, siedziby lub korespondencyjny,
 3. Numer telefonu/ numer fax,
 4. Adres e-mail,
 5. Numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym),
 6. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) (dotyczy jedynie Klientów prowadzących działalność gospodarczą),
 7. Identyfikator Użytkownika w sklepie internetowym (jeżeli Użytkownik ma założone konto w sklepie internetowym),
 8. Wiek/data urodzenia (jeżeli Użytkownik ma założone konto w sklepie internetowym),
 9. Płeć (jeżeli Użytkownik ma założone konto w sklepie internetowym),
 10. Historia zamówień lub płatności (jeżeli Użytkownik ma złożone konto w sklepie internetowym).
 11. Opinie klientów na temat określonych produktów widoczne dla pozostałych klientów tzw. ”ocena” w formie gwiazdek przy produkcie z możliwością udzielenia przez osobę oceniającą krótkiego komentarza do oceny,
 12. Treści wprowadzane przez klientów za pomocą formularzy kontaktowych ze strony,

Cele, podstawy i okresy przetwarzania danych

Podstawy prawne oraz okresy przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

Cele przetwarzanie danych:

Podstawy prawne:

Okres przetwarzania:

1.

Założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym, w tym umieszczenia danych w bazie Klientów

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda

do czasu wycofania zgody

2.

Wykonanie umowy zakupu określonych produktów lub usług oferowanych w ramach sklepu internetowego [dalej: Usługa], w tym dopasowywanie Usługi do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usługi oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usługi (dalej „wykonanie Usługi”)

Art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu obrony lub dochodzenia roszczeń

3.

pomiary analityczne [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.]

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub ustalenia przez Administratora, że dane te się zdezaktualizowały

4.

pomiary statystyczne (dalej „statystyka”) marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora (dalej również „marketing własny”).

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub ustalenia przez Administratora, że dane te się zdezaktualizowały

5.

marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich (dalej również „marketing cudzy”).

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda

o czasu wycofania zgody

6.

Archiwizacja – cele dowodowe na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub ustalenia przez

7.

Założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym, w tym umieszczenia danych w bazie Klientów

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda

do czasu wycofania zgody

faktów lub w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

uzasadniony interes administratora

Administratora, że dane te się zdezaktualizowały

 

Prawo do sprzeciwu

      1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

      2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników – w tym Twoje dane, mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, sprzedając, kupując lub łącząc produkty lub usługi itp.

Przy sprzedaży produktów określonych producentów tj. firm Cisco System, Dell, Hewlett Packard, FSP, Pomerania Service Group sp. z o.o., Lenovo, Qnap, Synology, IBM, Fujitsu Siemens, Extreme Networks, Juniper Networks, Alcatel, ZkTeco, Novitus, Allied Telesis, Reval, Meraki, Adobe Corporation, Microsoft Corporation, Symantec, Insert sp. z o.o., Dagma (programy Esset), gdzie zachodzi konieczność podania danych klienta końcowego przed zrealizowaniem transakcji zakupu w celu określenia cen dla klienta końcowego, przydzielania upustu specjalnego. Zakres podawanych danych w/w firmom to:

Nazwa Państwa firmy wraz z danymi jak adres, nazwa, adres email, telefon, NIP, Regon, Branża, czasami jeśli jest to wymagane ilość pracowników, obroty roczne, historia wykorzystania innych produktów tego producenta jeśli są przez Państwa posiadane, bywa i tak, że upusty są przydzielane z uwagi na wcześniejsze wykorzystywanie produktów innego producenta (przejście od konkurencji) wtedy przekazujemy – po uzyskaniu od Państwa takich informacji – dane urządzeń z których Państwo korzystaliście i ich ilości (zwykle jest to nazwa producenta, typ urządzeń lub wersja programu). Dane kontaktowe do osoby po Państwa stronie. Staramy się jednak aby byli Państwo informowani szczegółowo do kogo i na jaką okoliczność takie dane przekażemy.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp inni nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, agencje marketingowe:

DPD sp.z o.o. – firma kurierska, która dostarcza towary nabyte u nas, czasami wykorzystujemy innych kurierów wtedy może to być firma UPS Polska, DHL Express, Inpost, Fedex, GLS, oraz Poczta Polska.

Osoby lub firmy, które z jakiegoś powodu będą uczestniczyć w transakcji realizowanej dla Państwa, a w szczególności: Dostawa i instalacja w siedzibie klienta, Zdalna konfiguracja i przygotowanie do pracy urządzenia nabytego w naszym sklepie, reklamacja gwarancyjna lub pogwarancyjna towaru/usługi. W takich przypadkach podajemy naszym parterom dane kontaktowe jak Imię, Nazwisko, firmę, adres email, numer telefonu, adres podany przez Państwa.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, każdemu Użytkownikowi przysługuje:

 1. prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji Usług na rzecz Użytkownika - Twoją rzecz, w szczególności założenia konta, zawarcia umowy sprzedaży, zgłoszenia reklamacji.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Wykorzystujemy Twoje dane również do celów marketingowych i przetwarzamy je w system CRM, polega to na tym, że na podstawie dokonanych przez Ciebie zakupów – rodzaje urządzeń, zrealizowanych obrotów, twojej opinii na temat realizacji usługi podejmujemy decyzję o :

Wysłaniu Państwu upominków – kart rabatowych, paczek świątecznych, ale i również na tej podstawie dzwonimy lub do Państwa bo wydaje nam się, że wchodząca promocja może być dla Państwa interesująca, wysyłamy newsletter, ale także wysyłamy do Państwa informacje o dostawie towaru i numerze listu przewozowego po dokonaniu zamówienia w naszym sklepie, ale także na podstawie Twoich wcześniejszych zakupów nasz sklep może dopasować swój wygląd i wyświetlane towary do Twoich w naszym uznaniu potrzeb - te czynności można uznać za zautomatyzowane profilowanie.

Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. Aktualnie używamy Google Analytics. To narzędzie działa w oparciu o pliki cookie, jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

Informacja o zamiarze przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie zamierzamy przekazywać danych Użytkowników do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:

 • Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika - o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy kontaktowych (zakładanie konta w serwisie, składanie zamówienia, zgłaszanie reklamacji, zapytania handlowe);
 • Informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu - nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Wśród nich mogą być:

Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

Adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis internetowy, który odwiedza Użytkownik Internetu do jego urządzenia końcowego (komputer, smartfon itp.), a które przechowywane są na urządzeniu końcowym i przeznaczone do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Używamy ciasteczek, aby:

 • ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisów - pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • utrzymać sesje Użytkownika Serwisu – sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • tworzyć anonimowe statystyki serwisu - dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania naszych użytkowników i rozwijać serwis tak, by był on jeszcze bardziej przyjazny,
 • określić profil Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych , w szczególności sieci Google.