Wczytuję dane...
Formularz reklamacyjny - rękojmia

Miejscowość, data

………………………………………………………………………………

………………………………………................................................

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

 

        DIGICOMP Emilia Lis
ul. Modlińska 190

03-119 Warszawa

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

Ja………………….……………..................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………..……

 

Data odbioru………………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta